Textversion
Förderverein Kirche Events Galerie Presse-News Sitemap
Startseite Kirche Rys historyczny

Kirche


Bauhütte Kirche Gubin Historisches Zeittafel Rys historyczny

Kontakt Impressum / Datenschutz Haftungsausschluss


Rys historyczny


1294 Udokumentowane pierwsze wzmianki o Farze
   
1519 Początek rozbudowy Fary w zachodniej części o 8 filarów
1562 Fara otrzymuje nowe okna
1580 Budowa empor, powiększenie do 1768 miejsc siedzących
1581 Przeniesienie ambony ze ściany południowej na północną
1584 Poświęcenie nowej ambony
   
1604 Pogrzeb straconego fabrykanta Jacoba Wunschwitza przy ścianie południowej
1636 W Guben odlano 2 dzwony dla Fary
   
1706 Poświęcenie ambony barokowej
1720 Stworzenie ołtarza barokowego
1788 Wieża Fary otrzymuje instalacje odgromową
   
1836 Odnowienie zwieńczenia wieży i flagi pogodowej
1842-1844 zasadnicza renowacja Fary przez berlińskiego architekta Eduarda Knoblaucha
1872 z okazji 50-lecia służby Pastor Primarius August Schneller staje się honorowym obywatelem miasta Guben
1877 Poświęcenie pomnika wieszcza i burmistrza Guben Johanna Franka przy południowej stronie Fary
1883 Pastor Primarius D. August Werner otrzymuje tytuł honorowy doktora na fakultecie teologicznym uniwersytetu Jena
1894 Pastor Primarius D. August Werner tworzy w Guben sekcję niemieckiego i austriackiego stowarzyszenia alpinistów
1896 Fara posiada ogrzewanie centralne
   
1897-1915 Fara otrzymała siedem artystycznie wykonanych witraży okiennych po stronie południowej
1917 3 dzwony kościelne i piszczałki organowe wymontowane dla celów wojennych
1922 Montaż 3 nowych dzwonów przez szczecińską firmę "Voß & Sohn"
1925 Fara otrzymuje oświetlenie elektryczne
1927 Fara otrzymuje pomnik chwały dla uczczenia pamięci 865 poległych w I wojnie światowej, na prawo od ołtarza
1939 Dach Fary zostaje na nowo pokryty
1945 Zniszczenie Fary podczas walk od lutego do kwietnia 1945 r. Po podziale miasta od czerwca 1945r. Fara znajduje się na polskim terytorium w Gubinie.
1970 Prace archeologiczne w bezpośrednim obrębie Fary prowadzone przez dział ochrony zabytków z Poznania
   
2005 Stworzenie "Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary w Gubinie" w Guben, przewodnicząca Cornelia Dreißig, oraz "Fundacji Fary Gubińskiej Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich" w Gubinie, przewodniczący zarządu Bartłomiej Bartczak
2006 Oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych na wieży
2007 Nałożenie nowego hełmu na wieżę Fary, dnia 1. czerwca z okazji „Wiosny nad Nysą“


Quelle
Andreas Peter: Die Stadt- und Hauptkirche in Guben/Gubin
- Eine Bau- und Kulturgeschichte. Niederlausitzer Verlag, Guben 2007,
ISBN 978-3-935881-48-7. (100 Seiten, über 50 s/w-Abbildungen)

www.niederlausitzerverlag.de


Druckbare Version